Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

Teatr Na Walizkach

Teatr Na Walizkach powstał w 2005 roku. Założony został przez trójkę aktorów: Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva - rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni minionych lat teatr współpracował z wieloma aktorami z różnych części swiata, czego wynikiem jest charakter dzisiejszych przedstawień. Są one bowiem rozumiane przez wszystkich niezależnie od wieku i narodowości. Inspiracją teatru są filmy z okresu kina niemego (Charlie Chaplin, Buster Keaton), rosyjska nowoczesna clownada, teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima. Twórczość Teatru Na Walizkach, to przede wszystkim komedie mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, teatru improwizacji, visual comedy. Nasze korzenie wywodzą się z pantomimy, ale nasze zainteresowania i inspiracje wykraczają daleko szerzej poza sztukę mimu. Teatr występował na wielu imprezach teatralnych i na festiwalach teatrów ulicznych w Polsce oraz wielokrotnie gościł za granicą min. we Włoszech, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Ukrainie, gdzie dzięki swej oryginalnej i „międzynarodowej” formie był entuzjastycznie przyjmowany. Członkowie Teatru Na Walizkach są zawodowymi aktorami.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Art-re.

Art-re. Studio małych form teatralnych, scenografii i reżyserii. Firma zajmuje się tworzeniem przedstawień a także warsztatów ekologicznych i programów dla dzieci. Dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego wszechświata, gdyż każde z nich jest interaktywne. Oferta dopasowana jest do dzieci w wieku żłobkowym , przedszkolnym i szkolnym. Przedstawienia trwają od 40-45 minut czyli tyle co godzina dydaktyczna, a po nich proponujemy liczne zabawy okolicznościowe. Nasze propozycje są tak skonstruowane, że mogą być także pokazywane w plenerach.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Mantra. Teatr Tańca z ogniem.

Teatr Tańca z Ogniem MANTRA jest grupą młodych, ale już doświadczonych artystów z Makowa Mazowieckiego. Działa prężnie już od 4 lat występując na terenie całej Polski. Miejscem treningów grupy jest Sala Gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej. Grupa liczy obecnie 10 osób i cały czas się rozwija. Jej członkowie to przede wszystkim uczniowie szkół średnich i wyższych, których zafascynowała sztuka tańca z ogniem. OSIĄGNIĘCIA W skład grupy wchodzi 10 doświadczonych i utytułowanych artystów. Mamy za sobą ponad 200 pokazów na terenie całej Polski. - I miejsce Kamili Malec i Sylwii Szwejk w II Miedzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej dla Dzieci i Młodzieży "Magia Cyrku" w Dobrzeniu Wielkim w 2010 roku. - I miejsce Sylwii Szwejk w kategorii Poi Battle podczas DJC (Dobrzenian Juggling Convetion) w Dobrzeniu Wielkim w 2009 roku. - II miejsce (wspólnie z Teatrami Ognia: Circus Maximus i Satirmu) w konkursie teatrów ognia podczas Festiwalu Ognia i Sztuk Kuglarskich w Iłży w 2008 roku. - III miejsce Anny Karolak w Międzynarodowym Konkursie Solowym Tańca z Ogniem w Przasnyszu w 2012 roku. - III miejsce duetu Sylwia Szwejk, Olga Żbikowska podczas I Miedzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej dla Dzieci i Młodzieży "Magik Show" w Dobrzeniu Wielkim w 2009 roku. i inne

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego, prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy, adresowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Swoje cele wypracował w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawę z dnia 29 maja 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę z dnia 29 maja 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wszystkie cele szczegółowe realizuje w oparciu o poniższe cele ogólne (wg Hawkinsa, Masten, Best, Garmezy). CELE OGÓLNE: A. wzmacnianie czynników chroniących (wewnętrznych i zewnętrznych) m.in. poprzez promowanie zdrowia, umożliwienie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży B. eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im CELE SZCZEGÓŁOWE: • przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu, narkomani, przemocy oraz innych zjawisk; patologicznych wśród dzieci i młodzieży; • promocja zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, twórczej i naukowej; • wzrost poczucia akceptacja siebie; • pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania innych substancji uzależniających; • wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Piotr Pasiewicz TWORY WYOBRAŹNI

Piotr Pasiewicz - urodzony w 1979 w Łodzi. Twórczość w zakresie grafik warsztatowej, rysunku, performance, wideoartów i krótkich form filmowych. W 2011 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma na swoim koncie liczne wystawy zbiorowe i indywidualne, między innymi eksponował swoje prace w Pałacu Scheiblera, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Galerii Manhattan, Galerii Rondo, V Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, IV Międzynarodowego Festiwalu Animacji ReAnimacja, w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu i w Łodzi, Urzędzie Miasta Łodzi i Forum Fabricum. W swych działaniach konsekwentnie tworzy świat, w którym przesiąknięte metafizyką kształty powstają w spontanicznym akcie twórczym. Fascynują go wzajemnie wykluczające się opozycje nie mogące bez siebie funkcjonować. Piotr Pasiewicz "kreuje wyłaniające się w wnętrza siebie uniwersum, które podlega ciągłej transformacji". Śmiałymi gestami tworzy sugestywne i mroczne obrazy, gdzie martwe rodzi żywe, giętkość transformuje skostniałość, aby za chwilę znów zrzucić utrwaloną postać. Jedyną stałą jest zmienność oraz próba zobrazowania subiektywnych przeżyć wizualnych.

Cena od: 1000 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop

Szczudlarze, żonglerzy, mimowie, akrobaci, cyrkowcy - to tylko ułamek oferty Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop. Nasz Teatr co roku odwiedza wiele miast w Polsce oraz za jej granicami - wystawiamy w nich spektakle uliczne dla dzieci i dorosłych, spektakle plenerowe oraz widowiska fire show. Realizujemy również parady uliczne, spektakle pantomimiczne, bale maskowe, widowiska okolicznościowe.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Akt

Teatr Akt wyrósł z tradycji "polskiej szkoły pantomimy", ale szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów. Trudno o jednoznaczne zakwalifikowanie Aktu do którejkolwiek kategorii teatralnej. Bazą wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Absurdalny humor jest niemal znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią występów i spektakli. Teatr Akt jest jedną z nielicznych grup teatralnych w Polsce, konsekwentnie uprawiających od wielu lat swój autorski teatr. Jednocześnie udowadnia swoimi realizacjami, że teatr niezależny można tworzyć na profesjonalnym poziomie. Ze względu na brak własnej sceny Teatr Akt nie jest teatrem repertuarowym. Przedstawienia sceniczne, plenerowe, parady uliczne, pokazy ogniowe, a także specjalnie przygotowywane projekty artystyczne, prezentowane są podczas festiwali teatralnych oraz wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych na terenie całej Europy.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Sweet Team

Stworzyliśmy grupę Sweet Team, aby realizować swoje pasje i rozwijać się w dziedzinach związanych ze sztuką cyrkową oraz sztuką ulicy. Swoją przygodę w tej dziedzinie rozpoczęliśmy ponad 10 lat temu. Każdy z nas należał do różnych grup artystycznych, mimo to wszyscy nieustannie na własną rękę szukaliśmy swojej artystycznej drogi, dodając do swoich umiejętności coraz to nowe zainteresowania. Z czasem pasja i hobby stały się naszym sposobem na życie.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Plama GAK

W 2011 r. "Plama" obchodzi dwudziestolecie powstania! Podstawowym elementem pracy klubu jest działalność edukacyjna w dziedzinie kultury oraz promocja młodych artystów. Od stycznia do maja i od października do grudnia w klubie odbywały się zajęcia stałe adresowane do różnych grup wiekowych: ceramika, rysunek, malarstwo, tkanina. Od października do końca kwietnia w siedzibie klubu wystawiane są spektakle teatralne dla dzieci oraz dorosłych. W ramach klubu działają: Teatr w Blokowisku, Feta - Teatr na Specjalne Okoliczności. Do głównych imprez organizowanych przez klub "Plama" należą: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Obrazy Ogniem Malowane, Muzyka w blokowisku, Miejskie Znaki Kultury, Gdańska Szkoła Muralu.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego