Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne

Stowarzyszenie osób uprawiających teatr amatorski z ukierunkowaniem lingwistycznym, amatorskie dziennikarstwo, oraz sztuki pokrewne. Grupy takie, działające dotychczas w instytucjach kulturalnych, oświatowych, sportowych, terapeutycznych i tak zwanych środowiskowych, napotykają na trudności wynikające z profilu instytucji patronującej. Często przeszkodą są też stereotypy i uprzedzenia, krępujące a często nawet uniemożliwiające działalność. Chcemy, aby kierunek naszego działania wyznaczała tylko wola uczestników i ich rodziców, w przypadku uczestników niepełnoletnich.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Maciej Zakrzewski

Aktor, animator, instruktor, fotograf, muzyk. Prowadził warsztaty teatralne m. in. dla Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie i w Collegium Maius w Poznaniu. Przez kilka lat pracował w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestnik i współorganizator wielu projektów artystycznych i teatralnych, realizowanych w ramach linii promotorskiej Instytutu Grotowskiego. Od 2007 roku zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy Regula Contra Regulam prowadzony przez Raula Iaizę we współpracy z Instytutem J.Grotowskiego. Obecnie występuje w Teatrze Rosa. Zakres zajęć: trening fizyczny, podstawy akrobatyki, ćwiczenia partnerskie, praca z rytmem, zadania aktorskie, improwizacja.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Akt

Teatr Akt wyrósł z tradycji "polskiej szkoły pantomimy", ale szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów. Trudno o jednoznaczne zakwalifikowanie Aktu do którejkolwiek kategorii teatralnej. Bazą wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Absurdalny humor jest niemal znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią występów i spektakli. Teatr Akt jest jedną z nielicznych grup teatralnych w Polsce, konsekwentnie uprawiających od wielu lat swój autorski teatr. Jednocześnie udowadnia swoimi realizacjami, że teatr niezależny można tworzyć na profesjonalnym poziomie. Ze względu na brak własnej sceny Teatr Akt nie jest teatrem repertuarowym. Przedstawienia sceniczne, plenerowe, parady uliczne, pokazy ogniowe, a także specjalnie przygotowywane projekty artystyczne, prezentowane są podczas festiwali teatralnych oraz wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych na terenie całej Europy.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Interdisciplinary Fringe Festival Wrocław

Festiwal multimedialny we Wrocławiu wzorowany jest na strukturze przeglądu w Edynburgu. Liczymy, że pomysł, który sprawdził się na podobnych imprezach na całym świecie, od Australii i Nowej Zelandii, po Kanadę, Stany Zjednoczone (Nowy Jork), Europę (Dublin, Barcelona)sprawdzi się również we Wrocławiu. Tym bardziej, że Wrocław to miasto spotkań. Podobnie jak Edynburg ma wiele interesujących miejsc nadających się do prezentacji różnorodnych form sztuki IFF – Wrocław jest otwartym przeglądem – takim jak festiwal w Edynburgu. Dlatego zapraszamy każdego, kto chce do Wrocławia przyjechać.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Materia Prima.

Materia Prima. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Festiwal dedykowany teatrowi formy jest kontynuacją tradycji polskiego teatru plastycznego twórców takich jak Tadeusz Kantor czy Józef Szajna... „Teatr plastyczny to rodzaj teatru i inscenizacji oparty w dużej mierze na sztukach plastycznych. Widowiska teatru plastycznego składają się z obrazów o wyszukanej formie, których zestawienie w większym stopniu niż tekst tworzy działania sceniczne. Cechą znaczącą teatru plastycznego jest możliwość, dzięki obrazom, bezpośredniego odwołania się do podświadomości zarówno twórcy jak i widzów.” / za: Patrice Pavis, „Słownik terminów teatralnych”/ Podczas Festiwalu występują światowej sławy teatry; artyści, którzy zamiast słowa wybrali język plastycznych środków ekspresji: obraz, dźwięk, ruch ciała, animację form, kompozycję, kolor, światło, rytm... Swoje idee realizują poprzez różnorodne i często przenikające się gatunki teatralne: teatr maski, teatr lalek, operę, teatr tańca i ruchu, happening, akcje i instalacje plastyczne, działania cyrkowe. To teatr poetycki, a przy tym niesłychanie dynamiczny. Będą Państwo uczestniczyć w teatralnym wydarzeniu, stroniącym od wszechobecnej we współczesnym teatrze dramatycznym doraźnej publicystyki i ideologii. W jej miejsce czekają na Państwa silne przeżycia estetyczne. Zobaczą Państwo teatr autorski i odważny, teatr o zdecydowanej plastyce i wyrazistym światopoglądzie. Ponadczasowe obrazy i tematy kierujemy do współczesnego everymana.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Amatorskich OPTA

Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Amatorskich OPTA polegają na organizacji przeglądu konkursowego dokonań twórczych amatorskich grup teatralnych w kontekście kultury polskiej i światowej. Ideą projektu jest umożliwienie ludziom zafascynowanym teatrem wymianę wspólnych doświadczeń, rozwijanie kreatywności oraz stworzenie warunków do prezentacji młodzieży (od 16 roku życia) i dorosłych tworzących amatorskie zespoły teatralne. Na uwagę zasługuje fakt, iż działania takiego rodzaju nie są prowadzone we Wrocławiu, a w całej Polsce jest ich niewiele. Szereg wydarzeń interdyscyplinarnych i prezentacja różnych form (spektakle teatralne, warsztaty, wystawa, itp.) umożliwi propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze. W realizację projektu zaangażowani są specjaliści zawodowo zajmujący się teatrem, wybitni artyści, w tym artyści młodego pokolenia.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Przegląd Teatrów Alternatywnych

Przegląd Teatrów Alternatywnych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo, po raz pierwszy został zorganizowany w 2000 roku w Kielcach. Przez trzy kolejne lata na scenie kieleckiego "plastyka" - siedziby Stowarzyszenia "Ecce Homo" można było obejrzeć ciekawe i oryginalne propozycje Teatrów Alternatywnych z całej Polski. Prezentowały się: Teatr Terminus a Quo z Nowej Soli, Teatr Idolum Diabolicum z Krakowa, Teatr OBOK działający przy Akademii Teatralnej w Warszawie, Cieszyńskie Studio Teatralne z Cieszyna, Scena Plastyczna KUL, Teatr Zielony Wiatrak z Sopotu, Teatr Wiczy z Torunia, Teatr Academia z Warszawy, Stara ProchOFFnia, Kompania Teatralna Banda Oszustów ze Słupska, Teatr K3 z Białegostoku, Teatr Kapkazy, Teatr Rondo z Słupska, Teatr Kreatury z Gorzowa Wlkp, Teatr Porywacze Ciał z Poznania, Teatr Stajnia Pegaza z Sopotu, Teatr Konsekwentny z Warszawy, Teatr Nikoli z Krakowa, Teatr Krzyk z Maszewa i gospodarz Przeglądu - Teatr "Ecce Homo"

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Zgierskie Spotkania Małych Teatrów Słodkobłękity

"Słodkobłękity" to ogólnopolski festiwal kierowany do przedstawicieli niezależnego nurtu teatralnego. Jego główną częścią jest konkurs spektakli wybranych na podstawie zgłoszeń i załączonych filmów z zarejestrowanymi spektaklami. Festiwal odbywa się na sali teatralnej i na scenie na strychu. Urozmaica go szereg imprez towarzyszących: koncerty muzyki alternatywnej, recitale poezji śpiewanej, etiudy teatralne, pokazy dla szkół i w plenerze, warsztaty teatralne. Celem festiwalu jest : - wspieranie i promocja twórczości artystycznej, przede wszystkim debiutantów; - edukacja teatralna młodzieży i dorosłych; - wyrównanie różnic w dostępie do kultury, - integracja środowisk twórczych (również z odbiorcami sztuki teatralnej); - promocja sztuki teatralnej w regionie. Kierownikiem artystycznym imprezy jest Marian Glinkowski - twórca teatrów alternatywnych, zdobywca wielu nagród, m. in. Gloria Artis oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, podczas obchodów 50 - lecia twórczości). Dla wielu aktorów młodego pokolenia i dla instruktorów teatralnych to autorytet, nauczyciel i opiekun przedsięwzięć artystycznych. Ideą "Słodkobłękitów" jest propagowanie kultury alternatywnej. W Zgierzu spotkają się niezawodowe grupy teatralne, dla których festiwal jest jednym z najważniejszych przeglądów teatralnych w kraju. Otwarta formuła festiwalu sprawia, że impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego