Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego, prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy, adresowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Swoje cele wypracował w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawę z dnia 29 maja 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę z dnia 29 maja 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wszystkie cele szczegółowe realizuje w oparciu o poniższe cele ogólne (wg Hawkinsa, Masten, Best, Garmezy). CELE OGÓLNE: A. wzmacnianie czynników chroniących (wewnętrznych i zewnętrznych) m.in. poprzez promowanie zdrowia, umożliwienie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży B. eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im CELE SZCZEGÓŁOWE: • przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu, narkomani, przemocy oraz innych zjawisk; patologicznych wśród dzieci i młodzieży; • promocja zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, twórczej i naukowej; • wzrost poczucia akceptacja siebie; • pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania innych substancji uzależniających; • wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Gama GAK

"Gama" - Gdański Archipelag Kultury znajduje się w Letnicy, dzielnicy położonej między Zielonym Trójkątem a Nowym Portem, w której powstanie stadion Baltic Arena. „Gama” funkcjonuje w dzielnicy od szesnastu lat, a jej działania skierowane są na dotarcie do dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz zagrożonej patologią. Organizowane są zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, a także prowadzone są czynności wychowawcze mające na celu nauczanie m.in. współpracy w grupie rówieśniczej i wypracowania społecznie pożądanych zachowań.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Interdisciplinary Fringe Festival Wrocław

Festiwal multimedialny we Wrocławiu wzorowany jest na strukturze przeglądu w Edynburgu. Liczymy, że pomysł, który sprawdził się na podobnych imprezach na całym świecie, od Australii i Nowej Zelandii, po Kanadę, Stany Zjednoczone (Nowy Jork), Europę (Dublin, Barcelona)sprawdzi się również we Wrocławiu. Tym bardziej, że Wrocław to miasto spotkań. Podobnie jak Edynburg ma wiele interesujących miejsc nadających się do prezentacji różnorodnych form sztuki IFF – Wrocław jest otwartym przeglądem – takim jak festiwal w Edynburgu. Dlatego zapraszamy każdego, kto chce do Wrocławia przyjechać.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Kaliskie Spotkania Teatralne

Kaliskie Spotkania Teatralne są jednym z najstarszych festiwali sztuki scenicznej w Polsce. Po raz pierwszy KST odbyły się w 1961 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego - Tadeusza Kubalskiego (1903-1963). Początkowo był to regionalny przegląd przedstawień teatrów dramatycznych, który z czasem rozszerzył swój zasięg, stając się imprezą ogólnopolską.W dziejach Kaliskich Spotkań Teatralnych przełomowe znaczenie miał jubileuszowy - dwudziesty piąty - festiwal w 1985 roku. Wówczas dyrektor teatru - Maciej Grzybowski i kierownik literacki - Ryszard Bieniecki zaproponowali nową, obowiązującą do dziś formułę, czyniąc z dotychczasowego przeglądu przedstawień - Festiwal Sztuki Aktorskiej. Od tej pory KST służą prezentacji najciekawszych ról, najwybitniejszych kreacji aktorskich, twórczych poszukiwań wykonawców, bez których teatr nie mógłby istnieć.Kaliskie Spotkania Teatralne odbywają się każdego roku w maju. Przedstawienia prezentowane są na dwóch scenach Teatru im. W. Bogusławskiego. Kaliskie Spotkania Teatralne na stałe wpisały się nie tylko w kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych miasta i regionu, ale także utrwaliły swoje miejsce wśród ważnych wydarzeń w polskim środowisku teatralnym. Oprócz przedstawień konkursowych w programie festiwalu znajduje się szereg imprez towarzyszących - monodramy, przedstawienia teatrów alternatywnych, koncerty, wystawy i konferencje naukowe.

Cena od: 0 pln do: 10000 pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego