Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

Teatr Chorea

NOWA CHOREA polega na tym, że zachowując zasadę organicznej trójjedni śpiewu, słowa i ruchu, staramy się tworzyć nowe jakości w teatrze, włączając w naszą pracę współczesną literaturę i muzykę oraz ekstremalny ruch, wywodzący się z technik tańca i eksperymentów radykalnych nurtów współczesnego teatru, opartych na ostrym, brudnym i brutalnym ruchu, który zawsze polega na obniżeniu środka ciężkości i działaniu w bardzo rozpiętych skalach znaczeń w przestrzeni. Jednocześnie musi być w to wpisany dźwięk, rytm i głos, słowo mówione i pieśń. Używamy nie tylko melodii i śpiewu, ale wszystkich dźwięków organicznych, które człowiek nosi w sobie i potrafi z siebie wydobyć. Posługujemy się pełnymi tekstami, czasami tylko fragmentami zredukowanymi niekiedy do sylab i pojedynczych dźwięków. Ciało muzyczne, ciało w ruchu, tworzy szczególną intensywność obecności aktora – uwiarygodnia przekaz. NOWA CHOREA to próba poszukiwania innego sposobu komunikowania się, bardziej wymagającego wobec współczesnego aktora i widza. Dlatego że dotyka kluczowego problemu naszej kultury – a więc także sztuki i teatru – samoidentyfikacji, określenia kim się jest i w czym się jest.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatromania

Międzynarodowy Festiwal TEATROMANIA to jeden z flagowych projektów BCK i zarazem jeden z najciekawszych przeglądów teatralnych południowej Polski. W odróżnieniu od wielu innych przeglądów to festiwal otwarty na wszystko, co w teatrze intrygujące – mówimy „nie” gatunkowym barykadom, formalnym ograniczeniom i światopoglądowym zasiekom. Prezentowane są tu realizacje, które stawiają niewygodne pytania, przełamują konwencje, poszukują oryginalnych środków scenicznego wyrazu. TEATROMANIA to wydarzenie teatralne o w pełni międzynarodowym programie, który przekracza granice krajów czy też kultur i pozwala widzom aglomeracji śląskiej na kontakt z najciekawszymi zjawiskami światowego teatru. To festiwal „wychodzący” do widzów – wiele przedstawień odbywa się w przestrzeni publicznej wykorzystując postrindustrialne dziedzictwo naszego miasta – w tym roku np. cechownię Kopalni Bobrek Centrum.W tym roku festiwal zostanie zorganizowany już po raz czternasty i potrwa od 17 do 27 maja 2012 r. Program TEATROMANII 2012 będzie obejmował prezentacje znakomitych artystów teatru z Brazylii, Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy oraz Polski. Tegoroczna edycja TEATROMANII otrzymała wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak zwykle TEATROMANIA wkroczy w przestrzeń miasta, aby spotkać się z nowymi odbiorcami i pozyskać nowych odbiorców sztuki teatru. Spektakle, spotkania, warsztaty oraz projekcje należące do programu festiwalu prezentowane będą w różnych miejscach, np. w cechowni kopalni Bobrek

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Dom Sztuki - GAK

Dom Sztuki działa w gdańskiej dzielnicy Stogi. Jest placówką, której działania skierowane są głównie na edukację plastyczną i muzyczną. Obok zajęć z rysunku, malarstwa i ceramiki, prowadzonych przez wybitnych artystów plastyków, proponuje również naukę gry na instrumentach: gitarze, pianinie, keyboardzie, perkusji, flecie, akordeonie. W placówce pracuje kilka amatorskich zespołów muzycznych, organizowane są również warsztaty teatralne w dwóch grupach: dzieci młodsze, młodzież, a także warsztaty wokalne.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego