Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

POLECANA OFERTA

Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF

Unikatowa formuła zakłada łączenie teatru lalkowego z filmem animowanym oraz innymi pokrewnymi dziedzinami jak sztuki wizualne, teatr tańca, muzyka na żywo. Jego celem jest stworzenie nowego sposobu rozumienia animacji – jako rodzaju narracji wspólnej dla filmu animowanego i teatru lalkowego, opartej na plastyce, formie, ruchu, znoszącej bariery językowe. Od 2005 roku pokazujemy teatralne filmy i filmowe spektakle. Ta idea czyni festiwal FATiF wyjątkowym w skali międzynarodowej, a tym bardziej polskiej, wypełnia lukę na imprezy zajmujące się sztuką współczesną na terenie Podhala, jest w stanie podkreślić wyjątkowy charakter uzdrowiska Rabka-Zdrój, łącznie z bogatym i wieloletnim dorobkiem teatru „Rabcio”. Oferta festiwalu jest skierowana do szerokiego grona odbiorców,począwszy od przedszkolaków, przez dzieci i młodzież szkolną, aż po ich rodziców. Program festiwalu jest skonstruowany dwuetapowo – cześć główną, prezentacyjną poprzedzają 3 cykle warsztatów animacji skierowanych do różnych grup dzieci, młodzieży i studentów, których efekty pokazywane są na zakończenie festiwalu.W głównym nurcie prezentujemy najlepsze dokonania ostatnich lat z zakresu filmu animowanego i teatru lalkowego, które realizują ideę FATiF, debiuty studentów, prezentacje konkursowe oraz wykłady naświetlające punkty styczne interesujących nas dziedzin. Na koniec dnia serwujemy rozluźniające koncerty z nurtu muzyki alternatywnej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

Zespół Międzyszkolnego Teatru Dziecka założony przez Jana Dormana przeniósł swoją siedzibę z Sosnowca do Będzina w 1949 roku.W 1970 roku Teatr Dzieci Zagłębia stał się organizatorem Przeglądu Teatrów Lalkowych. Dyrektor Grzegorz Lewandowski miał również swoje zasługi dla TDZ. W 1982 roku powołał dwuletnie Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych przy Teatrze Dzieci Zagłębia, które ostatecznie zamknięto w 2001.W 2005 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Dzieci Zagłębia został Dariusz Wiktorowicz.Wielką zaletą wystawianych spektakli jest różnorodność podejmowanej problematyki, ciekawa interpretacja, walory muzyczne przestawień, a także proponowana plastyka teatralna.W 2007 roku Teatr Dzieci Zagłębia został uhonorowany Zagłębiowską Nagrodą "Humanitas" w Kategorii Promocyjnej.W roku 2009 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Dariusza Wiktorowicza Brązowym Medalem „„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.Teatr Dzieci Zagłębia jest teatrem podróżującym. w latach 2002-2009 zespół aktorski gościł na zaproszenie m.in. w Meksyku, Finlandii, Litwie, Estonii na Krymie oraz Szwecji. TDZ organizują również przyjęcia urodzinowe z wykonaniem na specjalne zamówienie laki teatralnej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek istnieje od 1953, kiedy to grupa lalkarzy amatorów pod wodzą Piotra Sawickiego uzyskała subwencję państwową. Od tego czasu teatr – jako scena zawodowa – działa nieprzerwanie, przygotowując w każdym sezonie teatralnym 3-5 nowych premier, wykorzystujących rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego.a przestrzeni ostatnich 30 lat BTL był organizatorem wielu festiwali lalkowych, krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza festiwalu solistów lalkarzy i ogólnopolskich spotkań teatrów lalek.BTL powołał w 1974 studio aktorskie, które w rok później przekształciło się w zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej.Dziś BTL prowadzi działalność wyspecjalizowaną w trzech nurtach:przedstawienia dla dzieci – to sceniczne adaptacje znanych baśni i popularnej literatury dziecięcej, zwłaszcza utwory współczesne, realizowane w różnych konwencjach teatralnych i lalkowych; przedstawienia dla dorosłych – stała działalność lalkowa będąca ewenementem na szeroką skalę;przedstawienia poszukujące i eksperymentatorskie – projekty realizowane na scenie studyjnej, we współpracy z najmłodszym pokoleniem lalkarzy z kręgu Akademii Teatralnej w Białymstoku. Białostocki Teatr Lalek otwarty jest na współpracę międzynarodową, staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Te­atr Fi­gur Kraków

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK: pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my labo­rato­rium te­atru cie­ni, sz­tu­ka spo­łecz­na, cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej. W ciągu 4 lat swojej dzia­łal­no­ści Te­atr Fi­gur Kraków przy­go­to­wał 9 pre­mier, wziął udział w 24 festiwalach te­atral­nych, w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej (Biel­sko-Bia­ła 2010), Bo­ska Ko­media (Kraków 2009, 2010), Festiwal Win­ter AS­SITEJ (Seul 2010). Te­atr wie­lo­krot­nie wy­stępo­wał za gra­nicą, m.in w Al­bu­querque, Mo­skwie, Lip­sku, Waszyng­to­nie, Taj­pej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Lalek PLECIUGA

Teatr Lalek PLECIUGA jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje na mapie kulturalnej Szczecina. Jego historię tworzyli i tworzą nadal wybitni twórcy, aktorzy-profesjonaliści, a także doświadczeni pracownicy. PLECIUGA niezmiennie od ponad pół wieku ma dla swoich małych i dużych odbiorców szeroki wachlarz propozycji repertuarowych. W kulturalnej ofercie, wśród spektakli dla dzieci, znajdują się duże widowiska (jak np.: "Pippi Pończoszanka", czy "Krzesiwo"), a także przedstawienia kameralne (np.: "Szpak Fryderyk", czy "Calineczka"), przy których realizacji wykorzystywane są różnorodne techniki lalkarskie. Przedstawienia te grane są w różnych przestrzeniach teatru - od Dużej Sali, przez Kameralną, na holu teatralnym, czy kulisach scen kończąc.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Lalek Bajka

Teatr Lalek BAJKA istnieje od kwietnia 2007 roku. Powstał jako teatr objazdowy. Teatr przyjeżdża przede wszystkim do swoich widzów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Stanowimy zespół młodych i kreatywnych ludzi lubiących pracę z dziećmi. Współpracujemy z domami kultury, szkołami, przedszkolami, muzeami, kinami, ośrodkami wczasowymi i kolonijnymi, placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Lalek RABCIO

Teatr Lalek "Rabcio" istnieje od roku 1949, powstał jako teatr amatorski dla dzieci przebywających w sanatoriach w Rabce. Inauguracja Teatru odbyła się 12 listopada 1949 roku w Sanatorium Dziecięcym w Rabce. Wystawiono adaptację baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi" w reżyserii Stanisławy Rączko, z dekoracjami Olgierda Sawickiego i muzyką Zofii Konopczyny. Początkowa nazwa teatru brzmiała „Rabcio Zdrowotek”. Scena mieści sie na ul. Orkana 6, tel. (18) 267 76 48, bilety do nabycia w kasie teatru na godzinę przed spektaklem. Teatr posiada własny autokar i na życzenie dowozi grupy zorganizowane na przedstawienia.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Pod Orzełkiem

Teatr pod Orzełkiem to zespół profesjonalnych aktorów lalkarzy , absolwentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. Teatr założył MARIUSZ ORZEŁEK. Mariusz Orzełek przez kilka lat był wykładowcą w Akademii Teatralnej, zajmował się teatrem przedmiotu i technikami lalkowymi. Współtworzył białostockie teatry lalkowe Klapa i CoNieco, występował w kraju i za granicą (Francja, Rosja, Finlandia Serbia, Bośnia, Litwa, Łotwa, Estonia ,Węgry ,Rumunia ,Mołdawia ,Czechy i Słowacja). Prowadzi liczne warsztaty teatralne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych. W 1995 roku otrzymał tytuł instruktora roku przyznawany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Obecnie w skład zespołu wchodzi Małgorzata Linkiewicz. W 2008 roku ukończyła Akademię Sztuki Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie - Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku .Zagrała w spektaklu JOHAN PADAN ODKRYWA AMERYKĘ wg Dario Fo w reżyserii Pawła Aignera . W 2009 roku współpracowała z Teatrem Snów z Gdańska. Do 2010 roku z Teatrem pod Orzełkiem współpracowała Sława Tarkowska .

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Olsztyński Teatr Lalek

Na początku było Stowarzyszenie Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej „Czerwony Kapturek” powołane 13 listopada 1953 roku przez grono dziennikarzy, artystów i działaczy pod wodzą Mieczysława Czerwińskiego. Działający w polowych warunkach, ale pełen entuzjazmu zespół otrzymuje rok później budynek przy Placu Bema. Od 1986 roku następuje zmiana nazwy na Olsztyński Teatr lalek, a trzy lata później przenosiny do nowej siedziby przy ulicy Bartosza Głowackiego. W ponad pięćdziesięcioletniej działalności OTL odbyło się 230 premier dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych. Od roku 2000 istnieje oficjalna Scena dla Młodzieży i Widzów Dorosłych. Teatr jest obecny na najważniejszych przeglądach teatralnych w kraju i za granicą. Z OTL współpracują różne pokolenia reżyserów, scenografów, kompozytorów, choreografów. W repertuar teatru na stałe wpisane są takie wydarzenia kulturalne jak Studencka Trzydniówka Teatralna oraz Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA. Ważnym elementem działalności teatru jest edukacja młodego widza. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Podczas lekcji teatralnych każdy widz uzyska odpowiedź na nurtujące go pytania dotyczące teatru lalek. Przy teatrze działa Szkolna Rada Teatralna skupiająca dzieci i młodzież zainteresowaną teatrem. W ramach współpracy ze szkołami na łamach Gazety Olsztyńskiej wydawana jest Gazeta Teatralna OTL redagowana przez Międzyszkolną Redakcję pod opieką przedstawiciela teatru.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego